Gyakran Ismételt Kérdések

1. Kik pályázhatnak?

 • A Corvinus Egyetem minden hallgatója, bármely szakon is tanul, kivéve az elsőéveseket és az utolsó éves hallgatókat. Ennek magyarázata, hogy az elsőévesek még nem tudták megnyugtatóan bizonyítani megfelelő tanulmányi eredményüket, az utolsó évesek pedig a kapott pályázati díjat már nem egyetemistaként vennék fel. 
  A mesterképzés első éve, valamint az alapképzés utolsó éve ez alól kivétel, amennyiben a hallgató mesterképzésre felvételt nyert (a Corvinus Egyetemen).
  A pályázat önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára is nyitott.

2. Csak a Corvinus Egyetem hallgatói pályázhatnak?

 • Igen, mert az Alapító okirat ezt teszi lehetővé. De a Corvinus Egyetem minden alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgatója (közgazdász, kertészeti, élelmiszeripari, stb. ) előtt nyitva áll a pályázás lehetősége.

3. Milyen formanyomtatványon kell a pályázatot benyújtani?

 • Az Alapítványnak nincs formanyomtatványa, A4-es lapon szabadon választott formátumban lehet a pályázatot elkészíteni.

4. Mit ért az Alapítvány a pályázati kiírásban a "feltételekkel összefüggő dokumentáción" ?

 • Bemutatkozást, hogy a kuratórium tagjainak valamilyen alapszintű ismeretei legyenek, milyen ember, aki pályázik, milyen érdeklődésű, milyen a szociális háttere, mi a hobbija, stb.
 • Azokat a tényeket, amelyek alapján pályázik, eredeti dokumentumok másolataival igazolni.(pl. index másolata, ajánlások, versenyeredmények, közösségi munka igazolása, stb.)
 • A szociális helyzet igazolásával kapcsolatban azokra kérünk dokumentum-másolatokat, amelyekre a pályázó hivatkozik. Például ha nagycsaládban él, akkor a testvérek iskolalátogatási igazolásai; ha gyenge anyagi helyzetre hivatkozik, akkor vagy munkanélküli- vagy kereseti igazolás; ha tartós betegségre hivatkozik, akkor orvosi igazolás ennek dokumentálására, stb.
 • A tanulmányi eredményt a Neptunról letöltött, a hallgató nevét és évfolyamát is tartalmazó kivonattal lehet igazolni.

5. Hogyan lehet eljuttatni az Alapítványhoz a pályázatot?

 • Postai úton vagy személyesen az Alapítvány székhelyére a pályazati kiírásban megjelölt időpontig.

6. Aki már támogatásban részesült, az pályázhat-e többször is?

 • Igen, pályázhat.

7. Akinek a tanulmányok melletti munkavégzés miatt gyengébb a tanulmányi eredménye, az pályázhat-e?

 • Igen, pályázhat, de természetesen a jó tanulmányi eredményt elérők el?nyben részesülnek.

8. El kell-e számolni a támogatással?

 • Nem kell hivatalosan elszámolni, a támogatás vissza nem térítendő pénzbeli segítség az egyetemi tanulmányokhoz.

9. Lehet-e választani, hogy ösztöndíjra vagy egyszeri pénzbeli támogatásra pályázom?

 • Nem, mert a Kuratórium hatásköre ezt eldönteni.

10. Milyen nyelven lehet pályázni?

 • A pályázatokat elsősorban magyar nyelven várja az Alapítvány, de kivételes esetben angol nyelven is beadható.