PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2024/01/15 - 19:45 to 2024/04/12 - 23:00

                                                 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S !

A Sádt Győző Alapítvány – közhasznú szervezet – a Kovács Alapítvánnyal közösen pályázatot hirdet a Corvinus Egyetem hallgatói számára. Az alapító okirat értelmében nem pályázhatnak az alapszakos első éves és a mesterszakos utolsó éves hallgatók.

A legjobb pályázókat a kuratórium ösztöndíjban vagy egyszeri pénztámogatásban részesíti.

A pályázat elbírálásakor az alapítvány kuratóriuma előnyben részesíti azokat,

- akiknek tanulmányi eredményük megfelelő

- akiknek szociális helyzetük indokolja

- akik közösségi tevékenységükkel kivívták társaik elismerését

- akik a tanulás mellett szakmai vagy egyéb munkát végeznek

A pályázat beadásához a kuratórium az alábbiak beadását várja a pályázóktól:

- részletes bemutatkozó motivációs levél

- tanulmányi eredmények igazolása (pl. képernyőkép a Neptunból)

- szociális helyzettel kapcsolatban:

   o szülők kereseti vagy munkanélküliségi igazolása

   o testvérek száma (iskolalátogatási és/vagy családi pótlék igazolás)

   o lakhatási körülmények

   o családon belüli tartós egészségügyi problémák orvosi igazolása

   o itt nem felsorolt egyedi nehéz hátteret jelentő életkörülmények igazolása

- közösségi munkát, publikációkat illetve egyéb tevékenységeket igazoló dokumentumok másolatainak csatolása

- igazolás, hogy a pályázó munkavállaló-e tanulmányai mellett

A pályázat elbírálásának alapfeltétele a pályázó szociális helyzetének bemutatása.

A pályázatok beérkezési határideje a kért dokumentumokkal e-mailen, vagy postán feladva, vagy személyesen átadva                                                       

                                                     2024. április 12.

Cím: Sádt Győző Alapítvány 1114 Budapest, Bartók Béla út 60.

e-mail: sadtgyozoalapitvany@t-online.hu vagy sadt.zsuzsa@t-online.hu

honlap: www.sadtgyozoalapitvany.hu

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a nyertes pályázókat a kuratórium értesíti.