Pályázati felhívás 2019.

                                                 P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S  !

A Sádt Győző Alapítvány  -  közhasznú szervezet  -  pályázatot hírdet a Corvinus Egyetem  II. III. illetve mesterszakos  I. és  II. éves  hallgatói részére. 

A pályázat tartalma: A/4-es lapon kérelem  +  részletes bemutatkozó önéletrajz  +  tanulmányi eredményeket, szociális helyzetet igazoló dokumentumok másolatai  +  közösségi munkát, publikációkat, bármilyen egyéb tevékenységeket igazoló dokumentumok. (Az alapítványnak formanyomtatványa nincs)

A legjobb pályázókat a kuratórium egyszeri pénzbeli támogatásban vagy ösztöndíjban részesíti.

A pályázat elbírálásakor a kuratórium előnyben részesíti azokat,

-  akiknek szociális helyzetük indokolja

-  akiknek tanulmányi eredménye jó

-  akik közösségi tevékenységükkel kivívták társaik elismerését

-  akik a tanulás mellett szakmai vagy egyéb munkát végeznek

A pályázatok  beérkezési  határideje  a  feltételekkel összefüggő dokumentációval:

                                                 2 0 1 9 .  április   05.

Cím:  Sádt Győző Alapítvány  1114 Budapest, Bartók Béla út 60. II. 1.

Honlap:  www.sadtgyozoalapitvany.hu

e-mail:     sadtgyozoalapitvany@t-online.hu

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a nyertes pályázókat a kuratórium értesíti.