Pályázati felhívás

                                                              P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S

A  Sádt  Győző  Alapítvány - közhasznú  szervezet - pályázatot hírdet  a  Corvinus Egyetem  II. III. éves  illetve mesterszakos hallgatói részére. (Az alapító okirat értelmében nem pályázhatnak sz első éves illetve a végzős hallgatók.)

A pályátat elbírálásakor az alapítvány kuratóriuma előnyben részesíti azokat, akiknek tanulmányi eredményük megfelelő,  akiknek szociális helyzetük indokolja,  akik közösségi tevékenységükkel kivívták társaik elismerését,  akik a tanulás mellett szakmai vagy egyéb munkát végeznek.

A pályázat tartalma:  formanyomtatványa nincs az alapítványnak,  A/4-es  papiron kérelem benyújtását kéri a kuratórium, melyhez részletes bemutatkozó önéletrajz,  ​tanulmányi eredményeket,  szociális helyzetet  igazoló  dokumentumok  másolatainak, közösségi munkát, publikációkat, bármilyen egyéb tevékenységet igazoló ajánlásoknak csatolása várható el.

A legjobb pályázókat a kuratórium - egyszeri pénzbeli támogatásban  illetve  ösztöndíjban részesíti.

A pályázatok  beérkezési határideje  a feltételekkel összefüggő  dokumentációval: 

                                             2017.  április  07.

cím:  Sádt Győző Alapítvány    1114 Budapest, Bartók  Béla út 60. 

e-mail cím:  sadtgyozoalapitvany@t-online. hu    vagy    sadt.zsuzsa@t-online.hu

Honlap:    www.sadtgyozoalapitvany.hu

Az  eredményhírdetés helyéről és idejéről a nyertes pályázókat a kuratórium levélben értesíti.

                                            

  

2017/01/16 (Egész nap) to 2017/04/07 (Egész nap)